Forside

Aktuelt

Metodeudviklingsprojekt til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre mænd i Gentofte, financieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Artikel i Femina: Er du følelsesforvirret?

Workshop: Giv dine følelser et reality-tjek

Metode

Min metode er ‚oplevelsesorienteret‘ dvs. at det terapeutiske arbejde kan benytte sig af elementer fra forskellige fænomenologiske teorier og metoder.

Mål

Inden første samtale vil jeg gerne høre lidt om, hvorfor du henvender dig og hvad du forestiller dig at få ud af samtalerne:

  • Hvor er du?
  • Hvad plager dig?
  • Hvor skal du hen?
  • Hvad har bragt dig hertil?
  • Måske har du et konkret mål?
  • Måske har du gjort dig nogle tanker?

Jeg vil foreslå dig, at du mærker efter og evt. skriver om situationen og dit liv inden vores første møde.

En lille øvelse

Du kan tegne en tidslinie med angivelse af årstal og vigtige hændelser i dit liv. En idé kan være at skrive ‚gode‘ hændelser over linien og ‚dårlige hændelser‘ under linien. Denne lille øvelse kan give et overblik for dig selv inden første samtale.